Rigorositat

 In Uncategorized @ca

Sempre hi ha un temps per discutir les regles i qüestionar-les, i un temps per respectar-les escrupolosament. S’ha de saber dir “no” amb coratge quan no sigui oportú canviar les regles

Recent Posts