No culpar no jutjar

Les persones quasi bé mai són la causa dels problemes. No hi ha persones que siguin realment “incompetents” sinó més aviat persones que no poden mostrar el seu talent allà on han estat ubicades

Rigorositat

Sempre hi ha un temps per discutir les regles i qüestionar-les, i un temps per respectar-les escrupolosament. S’ha de saber dir “no” amb coratge quan no sigui oportú canviar les regles

Sinceritat

Crear i mantenir relacions basades en el respecte i la confiança és la base d’una col·laboració contínua i guanyadora. • Millora social • Transparència • Assertivitat • Entusiasme • Sociabilitat [...]