Màrqueting i Desenvolupament de Producte

 In Àmbits d’actuació

Impulsar la innovació de productes i processos robustos | Descobrir els beneficis produïts pel producte/servei innovador abans que la competència | Escurçar el temps de llançament al mercat (Time to Market) d’una manera fiable | Garantir l’assoliment dels objectius dels equips de desenvolupament de producte en termes de qualitat, cost, temps i rendiment | Crear equips autònoms de desenvolupament de productes amb els beneficis de l’enfocament Agile i Lean.

Recent Posts