Estratègia

 In Àmbits d’actuació

Estudiar la seva P&L per poder detectar les seves principals àrees de millora | Alinear l’oferta de productes i serveis amb un posicionament clar de l’empresa, generant un marge coherent amb els objectius | Capacitar als seus directius en tècniques de gestió eficient i d’innovació gerencial (organitzacions àgils, autosuficients i flexibles) | Gestionar la implementació del pla estratègic anual | Gestionar els riscos tècnics i humans relacionats amb els problemes generats en qualsevol canvi cultural.

Recent Posts